Voorbeeld Strategisch Marketingplan

strategisch marketingplan voorbeeld

Een bedrijf probeert diensten of producten te verkopen. Dit klinkt erg makkelijk, maar is in de praktijk moeilijker. Marketingspecialisten positioneren de product of dienst en geven aan welke strategie gevolgd zal moeten worden. Dit staat in het strategisch marketingplan.

Opbouw strategisch marketingplan

Een strategisch marketingplan bestaat uit:

  1. Aanleiding: Waarom moet dit plan geschreven worden?
  2. Hoofdvraag: Wat probeer je te bereiken in dit strategisch marketingplan? Bijv. Marktaandeel vergroten met 30% in 2018.
  3. Interne analyse: De sterktes en zwaktes van de organisatie blootleggen. Dit is onderdeel van de SWOT analyse.
  4. Externe analyse: Hoe ziet de markt er uit? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Dit is onderdeel van de SWOT analyse.
  5. Confrontatiematrix: De sterktes en zwaktes worden tegenover de kansen en bedreigingen in de markt gezet.
  6. Strategische opties formuleren en toetsen: Geef op basis van het confrontatiematrix aan waarop het bedrijf moet focussen.
  7. Conclusie: Beantwoord de onderzoeksvragen.
  8. Advies: Wat moet er gebeuren om het doel te bereiken?
  9. Implementatieplan: Hoe moet dat gebeuren?

Download gratis strategisch marketingplan voorbeeld

Categoriën:

Scriptie
Geen Reacties op “Voorbeeld Strategisch Marketingplan”

Geef een reactie