Coaching

Tegenwoordig zie je het overal staan: coaching. Als je het woord alleen al op een willekeurige zoekmachine intypt krijg je al het duizelingwekkende aantal van 78.800.000 hits. Maar wat is coaching nou precies? Welke verschillende vormen van coaching bestaan er? En hoe gaat het in zijn werk? Hieronder vind je informatie over coaching, verschillende vormen van coaching, het coachingstraject en enkele factoren en kenmerken.

Wat is coaching?

Een coach wordt ingeschakeld wanneer je met een probleem of kwestie zit, die je niet kan oplossen. Je komt er simpelweg zelf niet uit. Wanneer je dit concludeert, kan de hulp van een coach worden ingeroepen. Je kunt dus stellen dat coaching een vorm van begeleiding is. Kenmerkend is dat de coach door de gecoachte zelf wordt uitgezocht. Afhankelijk van de omstandigheden en het probleem kan een passende vorm van coaching worden toegepast, deze kunnen zijn: business coaching, executive coaching, loopbaan coaching, management coaching, mentale coaching en persoonlijke coaching (zie hieronder).

Wanneer er een geschikte coach is, wordt er een traject van een aantal maanden in werking gezet. Hierin worden de doelen van de gecoachte gesteld. Aan de hand van deze doelen gaat de coach door middel van zelfreflecties, opdrachten en gerichte vragen op zoek naar antwoorden. Deze vragen zijn uitsluitend gericht op de gecoachte, die in dit traject de hoofdrol heeft. De coach geeft- naast de vragen- ook adviezen. Kenmerkend is wel dat de gecoachte door middel van de gestelde vragen en gegeven adviezen zélf tot een conclusie moet komen. De coach heeft een begeleidende (bij)rol en is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die de gecoachte neemt. Op deze manier kunnen de doelen dan gerealiseerd worden.

Business coaching

Bij business coaching worden de zakelijke doelstellingen gerealiseerd. Wanneer je moeite hebt met het stellen van een meetbaar doel en het behalen van deze doelen kan je een business coach benaderen. Deze gaat samen met jou stap voor stap je doelen bepalen, de manier van opstellen en werken laten zien en hoe je de doelen uiteindelijk kan realiseren. Het gebeurt concreet en doelgericht. Business coaching kan zowel projectmatig als structureel toegepast worden. Verder kan business coaching de dagelijkse korte termijn doelstellingen aanscherpen, maar zal bovenal een ondersteuning zijn bij het bepalen en handhaven van de lange termijn doelstellingen. Hierbij kan business coaching ingezet worden bij teambijeenkomsten waar innovativiteit een centrale rol speelt.

Executive coaching

Executive coaching is een vorm van coaching gericht op top ondernemers, ervaren managers en bestuurders. Je bevindt je boven in een onderneming, waardoor er veel mensen onder jou functioneren. De verantwoording ligt bij jou en al het goede, maar ook al het minder goede komt bij jou terecht. In deze positie is het soms lastig om van buiten af naar jezelf te kijken. Dan kan je kiezen voor de (onafhankelijke!) executive coach, waar je vrij je problemen kunt bespreken, zaken kunt uitlichten en je persoonlijke marktwaarde kunt bepalen.

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching is een vorm van coaching gericht op de loopbaan. Wanneer je een baan hebt waarin je jezelf niet helemaal kan laten zien, waarin je je niet prettig voelt of waarin conflicten zijn ontstaan, kan loopbaan coaching worden genomen. Hierin wordt er gekeken naar de specifieke loopbaanwensen, wat belangrijk is in je werk, maar vooral ook naar de gecoachte zelf. Wat zijn je ambities, je talenten, je valkuilen en je obstakels. Aan de hand van deze gegevens kan worden gesteld wat voor baan er bij je past en/of hoe je met succes en plezier kan werken.

Management coaching

Management coaching ligt dichtbij business coaching. Deze vorm van coaching heeft betrekking op het managen en leidinggeven. Wanneer je een leidinggevende bent, moet je sterk in je schoenen staan en effectief leiding geven aan anderen. Als je hier niet toe in staat bent door bijvoorbeeld demotivatie of vage doelstellingen, kan een coach je op verschillende manieren laten inzien hoe het wel moet in de situatie waarin jij je begeeft.

Mentale coaching

Mentale coaching is een van de meest voorkomende vorm van coaching. Het wordt gebruikt wanneer datgene wat tussen je oren zit, je in de weg zit. Je gedachten en overtuigingen staan je doelen in de weg en je hebt daardoor een soort tunnelvisie. De mentale coach helpt je in te zien dat je dingen ook op een andere manier kunt bekijken, je doelen op een andere manier kunt realiseren en andere wegen kunt bewandelen.

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching wordt vaak gezien als dé manier van coachen. Persoonlijke coaching heeft tot doel om je te begeleiden bij je persoonlijke ontwikkeling. Hierbij zal een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld worden, zodat je voor jezelf kunt bepalen waar je over een gegeven tijdsperiode wilt staan in je leven. Wanneer je vragen hebt over je eigen functioneren op het werk kan je een personal coach inschakelen. Bij deze vorm word je doorgrond om erachter te komen wat je persoonlijke kwaliteiten en daaruit voortkomende valkuilen. Vanuit deze kernkwaliteiten en bewustzijn van je valkuilen zal bepaald worden hoe jouw talent omgezet kan worden in persoonlijke successen. Het bewustzijn van je kernkwaliteiten en valkuilen is essentieel bij het plannen van je persoonlijke ontwikkeling, een traject waar de persoonlijke coach een sleutelrol in zal spelen.

Succesfactoren coaching

Op grond van bovenstaande kunnen we concluderen dat er enige succesfactoren van coaching zijn. Het succes van een coach is heel persoonlijk. Doordat de coach zijn volledige aandacht op jou zal vestigen tijdens het gehele coaching proces en jou hierbij in het middelpunt zal zetten, is een zogenaamde klik met de coach onontbeerlijk. Een succesvolle coach zal daardoor makkelijk in omgang dienen te zijn en, wat wellicht nog veel belangrijker is, snel onderkennen wanneer er geen klik is tussen coach en betrokkene om deze vervolgens door te verwijzen. Concreet houdt dit in dat een coach zichzelf goed dien te kennen en zich ook bewust dien te zijn of haar kernkwaliteiten en daaruit voortvloeiende valkuilen. Verder zal een coach goed dienen te kunnen luisteren. Dit lijkt zeer voor de hand te liggen, maar juist een coach dient te weten hoe lastig goed luisteren is. Mocht je een beginnend coach zijn, zorg dan dat je de basisregels van luisteren kent en goed beheerst.Tot slot, een coach helpt en ondersteund bij het vinden van oplossingen. Hij/zij draagt ze niet aan. Door de juiste vragen te stellen en de betrokkene te dwingen om over bepaalde zaken na te denken, kun je wel naar een bepaalde oplossing toe werken. Het is cruciaal voor de acceptatie van de oplossing, om de betrokkene zelf met de oplossingen en analyses te komen. Een coach die dit spel goed begrijpt en beheerst, zal zeer succesvol kunnen zijn!

Hoe word ik goede coach?

Om te boek te staan als een goede coach moet wel enig werk verricht worden. Door middel van trainingen, cursussen en masterclasses kun je je technieken verbeteren en opklimmen tot een gewaardeerd coach. Je moet in staat zijn om goed te luisteren, situaties herkennen en inschatten, personen op hun gemak te stellen en objectief zijn. Van ervaringen leer je, dus: aan de slag!

Categoriën:

Carrière
Geen Reacties op “Coaching”

Geef een reactie