Het contact met je scriptiebegeleider

Vanuit de onderwijsinstelling waar je gaat afstuderen, krijg je een scriptiebegeleider toegewezen. Scriptiebegeleiders zijn niet allemaal hetzelfde en hebben allemaal een eigen aanpak of werkwijze. Zorg ervoor dat je de leiding in eigen hand neemt. Afstuderen wordt gezien als een geheel zelfstandig project.

Scriptiebegeleider: Het begin

Wanneer je een scriptie onderwerp zoekt, kan je hulp vragen bij een docent van je opleiding. Het is verstandig als je overleg pleegt over je scriptie onderwerp met je docent. Bijvoorbeeld of het haalbaar is dit onderwerp te onderzoeken en of het voldoet aan de richtlijnen van de onderwijsinstelling. In overleg met de docent kan er ook worden gekeken welke docent qua specialisatie het meest in aanmerking komt als scriptiebegeleider. De student kan dan vervolgens zelf die betreffende docent benaderen en een scriptievoorstel doen. Het komt ook voor dat in samenspraak met de scriptiecoördinator een scriptiebegeleider wordt gezocht. Het scriptievoorstel bevat in ieder geval een werktitel en een voorlopige inhoudsopgave, een probleemstelling, een globaal werkplan en een overzicht van de literatuur. Het is tot slot ook handig om tijdens het zoeken naar een geschikte scriptiebegeleider, in je achterhoofd te houden dat hij of zij ervaring heeft met het begeleiden van studenten.

Het komt ook vaak voor dat docenten zelf studenten zoeken voor een (nog) uit te voeren onderzoek. Let op de prikborden binnen de universiteit of op blackboard. Vaak staat de opzet van het onderzoek dan al in grote lijnen vast. Je voert het onderzoek dan uit en je schrijft daar je scriptie over.

Scriptiebegeleider: Afspraken

Het is doorgaans de bedoeling dat de student regelmatig contact houdt met zijn/haar scriptiebegeleider. Het aantal contacturen is ook afhankelijk van de behoefte van de student en de aard van het onderwerp. Geregeld contact via mail of telefoon blijkt in de beginfase van de scriptie ook vaak wel voldoende. In principe kun je voor al je vragen bij je scriptiebegeleider terecht en is het de bedoeling dat jouw begeleider zelf aangeeft wanneer hij vindt dat je het probleem zelf dient op te lossen. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Houd in ieder geval in de gaten dat je ook face-to-face contact met je scriptiebegeleider hebt. Dit is vooral van belang wanneer je een inleidende bespreking houdt over de keuze en begrenzing van het onderwerp, de gekozen literatuur en het plan van aanpak/werkwijze. Vervolgens dient er sowieso een bespreking plaats te vinden over de daadwerkelijke uitwerking van het plan van aanpak. Het is ook raadzaam om afspraken met je scriptiebegeleider te maken aangaande het concept van één of meerdere hoofdstukken van je scriptie. Je dient dit allemaal zelf te regelen, dus plan het goed van tevoren in (niet dat je scriptiebegeleider ineens op vakantie is!). Het is raadzaam als je van tevoren al een aantal deadlines afspreekt met je begeleider, zodat jullie beiden weten waar jullie aan toe zijn en jullie beide een overzichtelijk beeld hebben van de scriptie werkwijze. Tot slot draagt dit bij als stimulans voor de continuïteit.

Scriptiebegeleider: Eindfase

In de laatste fase van je scriptie krijg je (meestal door de examencommissie) een tweede beoordelaar toegewezen. De rol van een tweede beoordelaar is voornamelijk bedoeld om het oordeel van je vaste scriptiebegeleider te ondersteunen. Het cijfer wat je voor je scriptie krijgt, komt dus tot stand in overleg tussen je scriptiebegeleider en de tweede beoordelaar.

Wanneer het begeleidingstraject vastloopt met je scriptiebegeleider of wanneer je problemen ondervindt, kun je altijd terecht bij de scriptiecoördinator en anders bij de examencommissie. Die bekijkt jouw situatie en kan dan voor een vervanging van begeleider zorgen.

Scriptiebegeleider: Scriptiebegeleiding

Ook kun je overwegen om een scriptiebegeleider via een bureau gespecialiseerd in scriptiebegeleiding in te huren. Hier zijn kosten aan verbonden, maar zij kunnen wel meer tijd voor je vrij maken dan een scriptiebegeleider via je onderwijsinstelling. Daarnaast begeleiden zij meerdere scriptanten, waardoor ze hier veel ervaring mee hebben opgebouwd (specialisatie).

Categoriën:

Ondersteuning

1 Reactie op “Het contact met je scriptiebegeleider”

  1. Naam zegt:

    dit had ik eerder moeten weten…:(

Geef een reactie