Literatuurlijst

Om je scriptie of onderzoek goed neer te zetten en om de relevantie van je onderzoek aan te tonen, neem je een analyse van bestaande literatuur op. In deze analyse behandel je de belangrijkste artikelen en publicaties uit het onderzoeksveld waarop jouw onderwerp betrekking heeft. Op deze manier wordt je eigen onderzoek relevant en hoef je zelf niet alles meer tot in de puntjes uit te leggen en kun je volstaan met een verwijzing.

Je literatuurlijst hoeft niet alle artikelen weer te geven die de afgelopen 50 jaar zijn gepubliceerd over je onderwerp. Het gaat er om dat je de meest relevante en recente artikelen behandelt. Vaak zijn er wel overzichten gepubliceerd die al het eerdere onderzoek behandelen en samenvatten. Voor je eigen scriptie kun je dan volstaan met het citeren van dit overzicht en daarnaast een aantal andere artikelen die hierin nog niet zijn behandeld. Je zult zien dat je op deze manier nog steeds genoeg literatuur overhoudt om te behandelen.

De literatuur die je behandelt moet je aan het einde van de scriptie opnemen in een literatuurlijst. Hierin vermeld je alle bronnen die je hebt gebruikt tijdens je scriptie of onderzoek. De belangrijkste functie van de literatuurlijst is om de lezer van je scriptie de mogelijkheid te geven om zelf je bronnen op te zoeken en na te lezen.

In je hoofdtekst kun je volstaan met het noemen van de auteur en het jaar van publicatie van het werk. In de literatuurlijst vermeld je de volledige namen van de auteur(s), de titel van het artikel en waar het artikel gevonden kan worden. Meestal zal dit een wetenschappelijk tijdschrift zijn.

Erg belangrijk is dat je in je literatuurlijst alle publicaties vermeldt die je in de hoofdtekst citeert. Bovendien moet je alle publicaties in je tekst citeren die je in je literatuurlijst vermeldt. Zorg er dus voor dat je alle bronnen opneemt in je hoofdtekst. Als je een bepaalde bron slechts zijdelings hebt gebruikt, maar niet in de hoofdtekst hebt gebruikt, hoort deze dus ook niet thuis op de literatuurlijst.

Er zijn verschillende manieren om een literatuurlijst op te stellen. Voor je eigen scriptie hangt dit af van de eisen die je onderwijsinstelling stelt. Meestal schrijven zij voor om een bepaalde methode te hanteren die ook door een wetenschappelijk tijdschrift wordt gebruikt. Deze methode kun je dan altijd vinden op de website van het betreffende tijdschrift. Zorg dat je deze voorschriften tot op de letter volgt. Niet alleen zorgt dit voor een overzichtelijke literatuurlijst, maar bovendien wordt je in je beoordeling niet bestraft omdat je de voorschriften niet hebt gevolgd. Ook al vind je een eigen indeling mooier, volg de voorschriften. Het zou zonde zijn om een half punt te verliezen omdat je niet de voorgeschreven manier van presentatie hebt gevolgd.

Ondanks dat vele tijdschriften verschillende manieren van weergave gebruiken, zijn er een aantal elementen die altijd terugkomen:

  • Een artikel wordt altijd genoemd met de namen van de auteurs, het jaar van publicatie, de titel van het artikel en het tijdschrift (of de website) waar het artikel is gepubliceerd. Met deze gegevens kun je een bepaald artikel altijd terugvinden.
  • De literatuurlijst is meestal altijd op alfabetische volgorde opgesteld. Dit maakt het zoeken naar een bepaalde bron makkelijker.
  • Vermeld alle literatuur die je citeert, en citeer alle literatuur die in je literatuurlijst staat.

Categoriën:

Scriptie
Geen Reacties op “Literatuurlijst”

Geef een reactie