Loopbaanbegeleiding

Een studieloopbaanbegeleider stimuleert studenten om zoveel mogelijk uit hun studie te halen. Aanvankelijk ligt de aandacht op het leren studeren en later meer op de voorbereiding op de loopbaan als professional. De studieloopbaanbegeleider is er ook om de talenten van studenten te herkennen en te stimuleren. De SLB-er zal samen met de student de verbinding leggen tussen wat de student wil en wat hij kan.  Verder kijkt de SLB-er mee welke activiteiten studenten vooral moeten inzetten om succesvol te studeren en daarin geeft hij advies en begeleiding. Het vermogen tot zelfsturing is van groot belang omdat professionals in het werkende leven vaak ook in staat moeten zijn om zich in te werken in nieuwe onderwerpen.

Loopbaanbegeleiding: Fases

De Studieloopbaanbegeleiding kent een aantal verschillende fases binnen de opleiding. Bij de start van de opleiding, wordt er kennis gemaakt. Tijdens die kennismaking komt er aan onder andere aan bod wat de verwachting is van de student over de opleiding (en de beroepen die daarop aansluiten), de motivatie van de student wordt besproken, de leerervaringen en leergeschiedenis van de student en eventuele belemmeringen. De volgende fase, die meestal halverwege het eerste jaar plaatsvindt, is vergelijkbaar met een functioneringsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van de studie en de stand van zaken besproken met de student. Onder andere komen de studieresultaten aan bod, de tevredenheid over de studie en de studieplanning. Tot slot vindt het beoordelingsgesprek plaats, aan het einde van het studiejaar. Tijdens dit gesprek komt er aan de orde of de student voldoende studiepunten heeft behaald om de studie te vervolgen. Tot slot vindt in het laatste onderwijsblok een beoordelingsgesprek plaats. Wanneer een student wel door mag, maar nog onvoldoende studiepunten heeft behaald, maakt hij afspraken met de SLB-er over de termijn waarin dit alsnog moet gebeuren.

Het komt regelmatig voor dat studenten nog niet goed weten wat ze precies willen, tijdens de opleiding die ze volgen. In gesprekken met de SLB-er over de keuze van een toekomstig beroep komt ter sprake wat voor type werk bij iemand past en waar hij goed in is. Welke richting, welk soort bedrijf spreekt hem het meest aan? Heeft hij behoefte aan veel vrijheid of ligt de voorkeur bij duidelijk afgebakende werkzaamheden? Werkt hij graag in teamverband of liever individueel? Door na te denken over al deze vragen krijgen studenten meer zicht op de ‘match’ tussen hun eigen mogelijkheden en wensen en de mogelijkheden die het beroep biedt.

Sommige opleidingen vatten studie- en loopbaanbegeleiding op als ‘Human Resource Management’ (HRM) van studenten. Dit is te vergelijken met HRM in organisaties. HRM wordt bij organisaties ingezet voor de ontwikkeling van professionals. Medewerkers hebben regelmatig een functionerings- of beoordelingsgesprek over de behaalde resultaten. Op basis daarvan kunnen ze bewust werken aan de eigen professionalisering en omgaan met veranderingen in de omgeving.

Loopbaanbegeleiding

Een loopbaanbegeleider helpt mensen, zowel jong als oud, bij vraagstukken over loopbaan en carrière. Tevens kun je bij de loopbaanbegeleider terecht voor advies over studie en opleiding. De loopbaanbegeleider kan werken als zelfstandige, in dienst bij een adviesbureau, bij een bedrijf en bij onderwijsinstellingen. Wanneer de loopbaanbegeleider binnen een bedrijf werkzaam is, draagt deze een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van het personeel.

Tijdens de loopbaanbegeleiding wordt er preventieve en proactieve hulp geboden, waarbij de werknemer zelf de regie voert. Vaak komen werknemers bij een loopbaanbegeleider terecht om erachter te komen wat ze nu willen of dat ze iets anders willen en advies willen over hoe ze dat moeten aanpakken. De loopbaanbegeleider heeft een adviserende rol en helpt je bij het maken van eigen keuzes. Hij stelt concrete vragen en vraagt door. De begeleider neemt dus geen genoegen met een oppervlakkig verhaal, maar probeert erachter te komen wat jouw concrete wensen en doelen zijn (en of deze realistisch en haalbaar zijn). Kortom, de loopbaanbegeleider maakt een inventarisatie van jouw wensen en mogelijkheden. Deze kan hij aanvullen met eventueel een competentietest en een beroepskeuzetest. Tot slot brengt hij jouw persoonlijke eigenschappen, normen en waarden en hobby’s in kaart.

Voordat je besluit om naar een loopbaanbegeleider te gaan, kun je ook alvast nadenken over de volgende punten:

 • Ben je een doener of een denker
 • Ben je meer een uitvoerder of leidinggevende
 • Ben je een introvert of extravert type
 • Wat zijn je sterke punten en je zwakke punten?
 • Wat heb je tot nu toe gedaan? Wat ging goed / minder goed
 • Wat mis je in je huidige baan
 • Wat zou je graag willen doen?
 • Wil je in een klein of groot team werken?
 • Bij wat voor soort bedrijf wil je werken?
 • Doe wat zelftesten op het internet
 • Praat met mensen die het werk doen dat je ook zou willen doen en vraag naar hun ervaringen.

Categoriën:

Carrière
Geen Reacties op “Loopbaanbegeleiding”

Geef een reactie