Scriptie taalgebruik

Het schrijven van een scriptie is een praktische vaardigheid. Je kunt dat niet uit een boekje leren. Natuurlijk zijn er aanwijzingen en richtlijnen waar je je aan kan houden tijdens het schrijven. Een schrijfcursus kan je ook ver op weg helpen.

Maar over het algemeen leer je wetenschappelijk schrijven in de praktijk, door te oefenen en het veel te doen. Daarbij dien je kritisch te zijn op je eigen werk en veel feedback van anderen krijgen. Het gaat erom dat je de theorie toepast in een wetenschappelijke tekst.

Over het algemeen heb je twee belangrijke soorten in het wetenschappelijk schrijven, namelijk literatuuronderzoek en empirisch onderzoek.

Literatuuronderzoek is altijd een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk schrijven. Je dient met het schrijven de stand van zaken tot nu toe weer te geven aan de hand van de literatuur die er voorhanden is. Je doet een onderzoek uit (tijdschrift)artikelen waar je vervolgens verslag van doet. Je kan daarbij een beoordeling geven of kritiek. Een kritische beoordeling heb je nodig tijdens het literatuuronderzoek, om op deze manier de onderzoeken met elkaar te vergelijken en te integreren in je verslag.

Met een empirisch onderzoek voeg je nieuwe kennis toe, door middel van het onderzoek dat je gaat uitvoeren. Zie het schrijven van een empirisch onderzoek als een betoog en het schrijven van een literatuuronderzoek als een beschouwing.

Laat je scriptie nakijken

Taal is gewoon erg lastig en omdat je zelf al maanden naar je eigen scriptie kijkt zie je je eigen fouten niet meer. Laat daarom je scriptie nakijken door vrienden of familie, of door een professioneel bureau zoals Scribbr.nl. Een editor kijkt je scriptie dan na op taalfouten, maakt je scriptie beter leesbaar en geeft je feedback hoe je je taal in de toekomst kunt verbeteren. Ook handig voor als je straks een baan hebt! Taalfouten komen gewoon erg knullig over. Meer over scriptie laten nakijken »

Scriptie taalgebruik: Begrijpelijkheid

Je stuk dient uiteraard begrijpelijk geschreven te zijn. Daarbij hoef je niet alle definities te definiëren of uit te leggen. Ga ervan uit dat een medestudent van jouw studie jouw tekst moet begrijpen. Allerlei vakjargon hoef je dus niet uitgebreid uit te leggen. Wanneer het om definities van theorieën gaat, dien je dit uiteraard wel uit te leggen aan de hand van de theorie.

Bij een literatuuronderzoek moet de lezer die de oorspronkelijke publicaties niet kent, uit het verslag begrijpen wat er is onderzocht en hoe dit is gedaan en wat de conclusies van de onderzoeken waren. Bij een empirisch verslag moet de lezer het gerapporteerde onderzoek kunnen herhalen. Tot slot kan je de leesbaarheid van je scriptie verhogen door voorbeelden toe te voegen en maak opsommingen duidelijk door ze een nummering te geven.

Scriptie taalgebruik: Taalgebruik

Je dient alles expliciet te formuleren (je laat dus niets aan de verbeelding van de lezer over). Je beschrijft al je redeneringen, stap voor stap. De lezer moet namelijk alle informatie krijgen om te controleren of de resultaten en conclusies gerechtvaardigd zijn. De stijl is zakelijk, onpersoonlijk en beknopt. Je gebruikt geen spreektaal.

Scriptie taalgebruik: Goede structuur

Met een goede indeling krijgt je verslag structuur. Voor een literatuuroverzicht is de indeling afhankelijk van het onderwerp dat je hebt gekozen. Voor een onderzoeksverslag geldt doorgaans een vaste structuur: Voorblad, Abstract, Inhoudsopgave, Inleiding, Methode (respondenten, materialen en procedure), Resultaten, Discussie (conclusies en aanbevelingen), Literatuurlijst, Bijlagen.

De vraagstelling vormt de rode draad van jouw verslag. Alle gegevens dienen te leiden naar het antwoord op je vraagstelling. Daarbij dien je het probleem te formuleren en aan te geven wat de relevantie daarvan is. Na de vraag- en probleemstelling kun je beginnen met het formuleren van je deelvragen of deelproblemen.

De deelonderwerpen beschrijf je in alinea’s. Wanneer je aan een ander aspect begint, dan begin je aan een nieuwe alinea (bijvoorbeeld, als je overgaat van kritiek naar een aanbeveling, dan begin je daarmee een nieuwe alinea). Eigenlijk zijn er geen vaste criteria voor de structuur van een alinea. Alinea’s zijn alleen te herkennen aan de lay-out; een witregel aan het begin of een inspringing. Hanteer als vuistregel; 1 idee per alinea.

Verder is het belangrijk dat je steeds op verschillende niveaus beredeneert, van het probleem naar de conclusie. Zorg voor variatie in zinnen.

Scriptie taalgebruik: Literatuurverwijzingen

In het verslag moet je op een juiste manier verwijzen naar publicaties waarop je scriptie is gebaseerd. In de meeste gevallen zul je parafraseren in plaats van citeren, dus het weergeven in je eigen woorden. Bij het letterlijk citeren vermeld je altijd het paginanummer. Raadpleeg de studiehandleiding welke normen er worden gebruikt voor de literatuurverwijzingen. Meestal gelden de APA-normen. De literatuurlijst dient op alfabetische volgorde te worden weergegeven.

Scriptie taalgebruik: Tot slot

Indien je moeite hebt met wetenschappelijk schrijven,  kun je bij vrijwel iedere universiteit terecht die cursussen of vakken aanbiedt waar je academisch schrijven kunt leren en oefenen.

Categoriën:

Scriptie
Geen Reacties op “Scriptie taalgebruik”

Geef een reactie