Hoe schrijf je een scriptie/thesis?

scriptie schrijven

Zie je als een berg op tegen het schrijven van je scriptie/thesis? Of geniet je met volle teugen van deze bekroning op je studiecarrière? Om je op weg te helpen kun je hieronder vinden hoe het traject van het schrijven van een scriptie/thesis er uit kan zien. Dit stuk dient gezien te worden als hulpmiddel bij het schrijven van een scriptie/thesis.

Wat is een scriptie/thesis?

Op de site van de Rijksuniversiteit Groningen valt het volgende te lezen. De doctoraalscriptie is een argumentatief betoog op basis van eigen analyse. Ze is de neerslag van een substantiele literatuurstudie, waarin tevens terugkoppeling en synthese is terug te vinden. Wat wordt hiermee bedoeld:

 • Een argumentatief betoog op basis van analyse: Op een wetenschappelijk relevante en gemotiveerde vraagformulering (ook: probleemstelling) wordt langs de weg van beargumenteerde beantwoording van deelvragen een antwoord geformuleerd. De scriptie is daardoor geen beschrijvend werkstuk en evenmin een inventarisatie, rapport, handboek of anderszins.
 • Sustantiële literatuur- en bronnenstudie: Het betoog getuigt van kennis van de stand van onderzoek en verrijkt de bestaande wetenschappelijke kennis met een meerwaarde. Het betoog blijft nadrukkelijk niet beperkt tot een herformulering van bevindingen in de literatuur en exploreert juist nieuwe bronnen van kennis.
 • Terugkoppeling en synthese: Het betoog vertoont samenhang en structuur en de conclusie vloeit logisch voort uit de argumenten naar voren gebracht in de verschillende hoofdstukken. Klik hier voor de bron

Hoe te beginnen met je scriptie/thesis?

De voorbereiding

Allereerst dien je jezelf zeer goed in te lezen in de verschillende potentiële onderwerpen voor je scriptie/thesis. Het is sterk aan te raden om hiermee al tijdens het volgen van bijvoorbeeld de mastervakken al mee te beginnen. Lees veel andere artikelen over dit onderwerp. Probeer te achterhalen wat er op dit gebied al onderzocht is en wat er aanbevolen wordt om verder te onderzoeken. Loop hierbij nog niet te ver voor op de zaken door je te veel af te vragen wat een goede vraagstelling zou kunnen zijn.

Vooral een goed idee bij en over het onderwerp verkrijgen is in het begin van cruciaal belang. Laat je gedachten de vrije loop. Het hoogst haalbare in deze beginfase is om een goed beeld te krijgen van het te bestuderen onderwerp. Hierbij dien je je vast te bijten op een onderwerp welke je niet meer los moet laten! Bedenk je dus ook dat het onderwerp voor je scriptie/thesis interessant genoeg moet zijn om je voor een lange tijd op vast te bijten.

Daarnaast is het tijdens de voorbereiding van je scriptie/thesis van groots belang dat je op de hoogte bent van de docenten die de je tijdens het schrijven van je scriptie/thesis mogelijk zouden kunnen begeleiden. Vooral als het aanbod van docenten tegenvalt, is het verstandig tijdig je favoriet uit te kiezen en te proberen om deze docent als jouw begeleider te strikken. Een goede begeleidend docent is tijdens het schrijven van scriptie/thesis goud waard!

Afbakening

Na je toewijding aan een bepaald onderwerp, waarover je een reeks aan informatie hebt verzameld, dienen er enige kaders bepaald te worden. Meestal worden deze kaders al door de onderwijsinstelling verzorgd (denk aan deadlines voor het inleveren van de scriptie/thesis, de omvang van de scriptie/thesis, aard van het onderzoek). Desalniettemin dien je voor jezelf de volgende punten duidelijk te hebben:

 • De wijze waarop je het onderzoek gaat doen (bijvoorbeeld literatuuronderzoek of onderzoek naar aanleiding van een stage).
 • Tijdsplan, maak voor jezelf een duidelijk overzicht van beschikbare tijd en tijd die je nodig dient te hebben voor het maken van je scriptie/thesis. Wees hierbij niet te ambitieus, in de praktijk valt het meestal tegen hoeveel tijd je effectief in je scriptie/thesis steekt. De koffiepauzes met medestudenten zijn ook altijd erg gezellig en met mooi weer en grote sportevenementen (WK/EK voetbal) mag ook best rekening gehouden worden in de planning. Wanneer je je tijdsplanning ruim opstelt, dan kun je jezelf er beter toe zetten om je er aan te houden. Probeer hier voor jezelf de juiste balans in te vinden.
 • Wees je bewust van het feit dat jouw scriptie/thesis niet het standaardwerk binnen het vakgebied hoeft te worden en probeer je ambities bij te stellen wanneer je dreigt te verzuipen in je onderzoek.
 • Zorg voor een locatie waar jij goed kunt werken. Mocht dit je eigen kamer zijn, zorg dan dat je alle voorzieningen voor handen hebt en probeer je hierbij ook zoveel mogelijk in te dekken tegen een crashende computer. Dit laatste zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten.

Definitief bepalen van onderwerp en vraagstelling

Nadat je het voorwerk hebt gedaan, kun je je gaan toeleggen op het kiezen van een definitief onderwerp. Probeer, indien mogelijk, nog meer informatie over dit onderwerp in te winnen. Wellicht dat je na het gesprek met je begeleider weer nieuwe input voor je scriptie/thesis hebt verkregen.

Zorg dat je alle informatie die je gevonden hebt, ordelijk bewaart. Alle artikelen in een map gooien zal niet effectief blijken. Probeer gevonden materiaal te rangschikken naar deelonderwerpen. Op zijn minst kun je getallen voor de bestandsnamen zetten, zodat je hier in je kladversie snel naar kunt refereren.

In deze fase van het schrijven van je scriptie/thesis, breekt het moment aan om een vraag te formuleren aan de hand van welke je het onderzoek zult verrichten. Deze vraag, die helder en volledig de kern van het onderzoek zal raken, moet je oppakken en door je gehele onderzoek leiden. Wees dus niet vaag in je vraagstelling, zodat je vanaf het begin goed te werk gaat. Achteraf zul je veel profijt hebben van een goed geformuleerde vraagstelling.

Na het opstellen van de vragen en assumpties, is het verstandig om deze alvast in een bepaalde vorm te gieten. De inhoudsopgave kan alvast globaal opgesteld worden. Houd hierbij ook rekening met de opzet van je onderzoek en op welke wijze je dient uit te voeren.

Het onderzoek

Na al het voorgaande voorwerk kun je eindelijk beginnen met het daadwerkelijke onderzoek. De kern van je scriptie/thesis. Houd je hierbij aan je gemaakte tijdsplan en dwaal niet te veel af van je onderzoeksvraag. Houd bij dit proces goed je punten vanuit de voorbereiding voor ogen. Daarnaast zul je je gevonden gegevens op een consistente wijze dienen te archiveren, zodat je dit later gemakkelijk kunt terugvinden.

Maak ook gerust aantekeningen over wanneer en hoe bepaalde informatie verkregen is. Wat in het begin zal overkomen als overdreven, zal je verderop in het schrijfproces veel tijd kunnen besparen. Probeer je enthousiasme in dit proces wel in toom te houden, daar er na het onderzoek nog genoeg werk over blijft.

Conceptversie

Na het onderzoek kun je beginnen aan de conceptversie van je scriptie/thesis. De conceptversie heeft deze naam niet voor niets gekregen. Overlaad jezelf hier nog niet met zelfkritiek. Iets dat eerst te ver gezocht lijkt, kan de dag erop door jezelf heel anders bezien worden en andersom. Begin daarnaast nooit met de inleiding van je scriptie/thesis. Begin altijd met de hoofdstukken waar je al een redelijke gedachte bij hebt. Ga dit eerst schrijven, zodat je scriptie/thesis langzaam aan vorm gaat krijgen.

Herschrijven van de conceptversie

Wanneer de conceptversie gereed is, kun je deze laten inzien door je begeleider en andere geïnteresseerden. Neem hun kritiek altijd ten harte en laat het tot je doordringen, maar blijf in je eigen stuk geloven. Na je conceptversie van je scriptie/thesis even weggelegd te hebben, is het van belang een goede nieuwe blik te werpen op je scriptie/thesis.

Zijn de verbanden die je gelegd hebt wel daadwerkelijk aanwezig? Zijn je gemaakte aannames terecht? Voldoe je aan een bepaald wetenschappelijk niveau? Is het stuk consistent? Is de lay-out en het taalgebruik prettig om te lezen? Deze laatste vraag leidt ook direct de laatste fase van het schrijven van je scriptie/thesis in: de afwerking.

Afwerking van je scriptie/thesis

Hier ligt de focus minder op de inhoud (deze is immers al goed bevonden in voorgaande), maar meer op de vorm en stijl van je scriptie/thesis. Maakt de indeling netjes, zorg voor een goede inhoudsopgave, vergeet de paginanummers niet (!!), zorg dat de alinea’s netjes zijn opgedeeld, gebruik een plagiaat checker, check de leesbaarheid nog een keer, zorg dat de inleiding goed de inhoud dekt en zet tot slot je Word-document om in een pdf formaat. Weet je niet hoe dit werkt? Lees hier alles over het converteren van een word document naar een pdf document.

Mocht je gebruik willen maken van afbeeldingen in je scriptie/thesis, zorg er dan wel voor dat dit professioneel ogende afbeeldingen zijn. Hiervoor kun je het beste zoeken op deze site. Het merendeel van de afbeeldingen op deze site zijn gratis en zonder reclame etc.

TIP:

Het schrijven van je scriptie moet je helaas echt zelf doen. Dat betekent niet dat je helemaal geen hulp kunt krijgen. Er zijn scriptie-experts die jou kunnen helpen op het gebied van (academisch) taalgebruik, structuur van je scriptie en de Rode Draad. Benieuwd? Lees dan eens ons artikel over scriptie nakijken. Veel studenten maken hier gebruik van.

Gebruikte bronnen:

http://www.ser.nl/nl/educatie/scriptieservice/tips.aspx
http://studietips.leidenuniv.nl/scriptie.htm

Categoriën:

Scriptie

2 Reacties op “Hoe schrijf je een scriptie/thesis?”

 1. Abed zegt:

  Fijn artikel! Het is erg fijn om een soort van plan van aanpak te hebben zoals hier beschreven. Ik heb een vraag. Ik moet een aantal dingen in een statistiek programma doen (SPSS) waar ik echt niet mee om kan gaan. Een mijn deadline nadert. Ik kan dit misschien uitbesteden via . Denk je dat dit gedoogd zou worden? Ik hoorde dat meer mensen dit deden, weten jullie daar iets van? Het liefst zou ik weten hoeveel studenten (een deel van) hun scriptie uitbesteed hebben…

 2. Caroline zegt:

  Geweldig artikel. Geeft duidelijke richtlijnen.

Geef een reactie